Nosilec projekta Certifikat Work&Life Balance, podjetje EVRA, ima že desetletno zgodovino delovanja na razvojnem in kadrovskem področju. Jedro poslovnega delovanja podjetja predstavlja razvoj kadrov za naročnike po vsej državi. V okvirih znanstveno preverjenih in strokovno utemeljenih modelih ter konceptih se poslužujemo in razvijamo lastne pristope z visoko aplikativno vrednostjo ter preverljivimi učinki v praksi.

Leta 2017 smo zagnali lasten projekt Certifikat Work&Life Balance. Z raziskovalnim delom znotraj projekta želimo slovenski in svetovni javnosti ponuditi znanstveno podprte ugotovitve o pomembnih prednostih, ki jih ima usklajenost med poslovnim in zasebnim življenjem:

  • na razvoj vodstvenih kompetenc in posledično uspešnost vodenja;
  • na dolgoročno poslovno uspešnost.

S projektom Certifikat Work&Life Balance si prizadevamo:

  • za osveščanje pomena celostnega obravnavanja potreb sodelavcev. Naš sodelavec ni oseba v poslovnem okolju in oseba v zasebnem življenju, ki je ločena od prve. Njegovo zadovoljstvo in uspeh sta vedno in v vsakem trenutku posledica izkušenj, ki jih doživlja tako na delu kot doma.
  • za osveščanje pomena spodbude in podpore vodje in podjetja kot celote pri ohranjanju ravnovesja med zasebnim in poslovnim.
  • Krepiti odgovornost vsakega posameznika, da skrbi in teži k ravnotežju med poslovnim in zasebnim življenjem.
  • Za TRAJNOSTNO RAZMIŠLJANJE IN DELOVANJE tudi in predvsem v odnosu do psihofizičnega blagostanja sodelavcev.